HİZA ALAN GÖZÜ BULMA
 

HİZA GÖZÜNÜ BULMA

Atış yapmadan önce bordun hedeflenen noktasına hiza almak başarılı atış yapmada büyük rol oynar.
Hiza almada en önemli konulardan biride atış çizgisinde nerede duracağımızın tespitini iyi yapmaktır.
Bunu da yaparken hakim hiza alıcı gözün hangisi olduğunu bilmek gerekir.

Bunu tespit etmek için uygulanacak yöntem şudur:

-Atış kolunuzu borda doğru gergin bir şekilde uzatın.

-İki gözünüzün açık olduğu anda İşaret parmağınızı bull eyes noktasına uzatarak havada iki noktanın buluşmasını sağlayın.

-Elinizi ve parmağınızı hiç oynatmadan ilk önce sağ gözünüzü kapatın.Parmağınızın bull eyesi hala gösterip göstermediğine bakın.Eğer gösteriyorsa hakim hiza alan gözünüz sol gözdür.

-Aynı çalışmayı elin ve kolun durumunu hiç bozmadan sol göz ile yapın.Eğer parmak bull eyesi gösteriyorsa hakim gözünüz sağ gözdür. Sağ elini kullanan atıcıların çoğunun ana gözü olan sağ gözü olacaktır.

-Çoğu sol elini kullanan atıcıların ana gözü olan bir sol gözü olacaktır.

-Elbette istisnalar vardır.En ünlü olanı sağ elini kullanan Phil Taylorun sol gözü hakim hiza gözüdür.


 
  - [ 29540 ziyaretçi ] -