OKLARA AÇI VERME
 

                                  OKLARA AÇI VERME

-Okları hedefe ayarlama,atışlarınıza uygun olan ve hedefi vurmak için yapılan yön ve açı ayarlaması anlamına gelmektedir.

-Oku istenilen hedefe atmak,okun uçuş yönü ve okun yapısı ilede yakından alakalıdır.

-Yukarıda sayılan hareket bileşenlerinin bütününe etki eden en önemli unsur ise okun aerodinamik yapısıdır.

-Hedefe ayarlamada atılacak olan ok fiziksel hareketi rahatlıkla yapabilecek bir yapıda olmalıdır.Okun uçuşu ve gövde yapısının belirlenmesinde en önemli parametre okun borda hangi açıyla girmesi gerektiğidir.

-Yani burada şunu anlayacağız ki ok mutlaka borda bir açıyla saplanmalıdır.Bu da ançak çelik uçlu oklarla oynarken tespit edilir ve çalışılabilir.

-Burada söz edilen açı 60 derecelik bir açıdır.


                                                  
-Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere verilmesi gereken bu açı bir fiziksel kanunun yerine getirilme mecburiyetindendir.

-Bu açı her okun atılışında ne kadar devamlılık ve tutarlılık gösterirse başarıda o kadar yükselir.

-Atılan 3 okun her biri farklı açılarda borda girdiği taktirde bir şeylerin yolunda gitmediğini anlarız.

-Açı farklılıkları,okların titreşerek gittiğinin bir sonucudur.Bu ciddi bir sorun olmasına rağmen antrenmanlarla azaltılabilir.

-Okların titreyerek gitmesinin önüne büyük fly seçerek geçebiliriz.Geniş açıları vermek için büyük flylar(standart veya daha büyük),daha küçük açılar vermek için ise küçük flylar(armut)kullanılır.

-Okların açılarını ayarlama çalışmalarında daima aynı şaftları kullanmak gereklidir.(farklı gövdeli oklar kullanırkan aynı şaftları kullanmak gibi.)

-Okların gitmesini istediğimiz noktaya istenilen açıyla gitmesinde okun gövde uzunluğu(07-15 cm.),gövde malzemesi(tungusten-pirinç vb.)çok etkili yer tutar.

-Okun ağırlığının da bu açı verme üzerinde büyük etkisi vardır.Şaft ve gövde ne kadar ağırsa verilen açı da o kadar küçük olur.Bu bize aliminyum-pirinç veya tungusten gövdelerden hangisini kullanıp hangisini kullanmayacağımız hakkında da bilgi verir.

-Oklara açı verme çalışmaları çok büyük bir sabır gerektirir.Antremanlar esnasında orta büyüklükte naylon şaftlar ve standart flylarla donatılmış oklarla çalışmak daha iyi sonuçlar verir.

-Fakat şu asla unutulmamalıdır ki,açı vermenin en önemli faktörü KİŞİSEL ÖZELLİK VE KİŞİSEL ATIŞLARDIR.


                           
 
  - [ 29540 ziyaretçi ] -