TUTARLI ATIŞ TEKNİĞİ
 

                                                    TUTARLI ATIŞ

Büyük oyuncuyu iyi bir oyuncudan ayıran en büyük fark sürekli yaptığı maçların sonunda elde ettiği sonuçlarıdır.Bu maçlarda gösterilen başarı,galibiyet serisi ve tutarlılık seviyesi bu grafiği belirginleştirir.

                    TUTARLI ATIŞIN YAPILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

-Yaklaşmaya konsantre olmak
-Oyun bitiriş seçeneklerini bilmek
-Kas hafızası
-Deneme sayısının fazlalığı(Deneye deneye)

------------------------------------------------------------------

                                YAKLAŞMAYA KONSANTRE OLMAK

-Okların hedefine istenilen bir şekilde başarılı olarak gitmesi iyi bir tekniğe(yaklaşma ve duruş) bağlıdır.

-Atış noktasına yaklaşımın ve duruşun sürekli farklılık göstermesi tutarlı iyi bir atışı engeller.

-Atış öncesi ayakların hat üzerinde nerede durduğuna iyi bakmalıdır.

-Bu yaklaşma gerçekleşince atış kolunun dirseği hemen hedefe otomatik olarak yönlenmiş olması gereklidir.

-Okun ucu hedefe yönelik hafif yukarıya eğimli bir şekilde tutulmalıdır.

-Atış yapılmadan hemen öncesinde hedefe çok iyi konsantre olmalıdır.    

                        

---------------------------------------------------------------------

                                BİTİRİŞ SEÇENEKELERİNİ İYİ BİLMEK

-301,501,701 oyunlarında bitiriş seçeneklerini önceden pratik yapıp ezberlemek gerekir.

-Bordun üst yarısına iyi atışlar yaparsak bu isabetli nokta vuruşları bize güçlü çıkışların yapılmasını da sunar.

-Matematiksel zekanın burada büyük önemi vardır.

-Daha önceden oyun kurgusunu yapmak gereklidir.Bu isabetli atışları yapabildiğimiz sürece geçerlidir.

-Sayıların toplamını veren çıkış grafiğini ezberlemek işimizi kolaylaştırır.


             

--------------------------------------------------------------------

                                                  KAS HAFIZASI

-Borda atılan ikinci oklar otomatik olarak birinci okun gölgesinde kalan takip oklarıdır.

-İkinci oku farklı amaçlayarak atsak bile bu her zaman birinci okun takipcisi olarak kalır. Meydana gelen bu akış aslında kas hafızasının bir eseridir.Yani ezberlenen bir şeyin otomatik olarak uygulanmasıdır.

-Bu otomatikleşme çoğu zaman bizim yararımıza olduğu gibi kimi zamanda zararımıza olabilir. Yani kalıplaşmış olanı değiştirmek zordur.

-Kas hafızasını kontrol altına almak için ilk atılan okun ne yaptığına bakmak gereklidir.Yani ilk okta isabet yoksa vücudu geri çekip derin bir nefes almalı ve ilk okta yapmamız gereken hareketi yeniden tekrar ederek sabırla devam etmeliyiz.


                   

--------------------------------------------------------------------

                      DENEME SAYISININ FAZLALIĞI(DENEYE-DENEYE)

-Tutarlı bir atış yapmanın en iyi yolu kendimizi emin hissetmektir.

-Güvende hissediş başarıyı da arttırır.

-Aynı zamanda tutarlı ve başarılı bir atış yapmanın iyi yollarından biri de diğer önemli dartçıları izlemek ve ne yaptıklarına bakmak gereklidir.

-Ancak bu sadece bir tavsiyedir.Kesinlik taşımayabilir.

-Önemli olan antrenmanlar da maç atmosferini yaratıcı müsabakalar yapmaktır.

-Sadece atış yapmak başarıyı çok fazla arttırmaz.

-Antrenmanlarda hedefe odaklı güçlü,tutarlı atışları durmaksızın sabırla yapmak başarıya giden önemli bir yoldur.


 
  - [ 29540 ziyaretçi ] -