DARTLARIN BORDDAN DÜŞMESİ
 
                                 

  DART OKLARININ BORD ÜZERİNDEN DÜŞMESİ


-Dartçıların yaşadıkları sorunlardan biri atış yaptıkları okların bord üzerinden sekerek yere düşmesidir.

-Dartçı bir atışı yaparken gereken tüm teknik bileşenleri yerine getirip düzgün bir atış yapsa dahi,ok bordun üzerinden sekerek düşebilmektedir.Bu olumsuz durumun önüne geçebilecek kesin bir çözüm yolu da yoktur.Ancak bu konuda bazı önlemler alınabilir.

Bu önlemler şöyle sıralanabilir:

-Eğer kullanılan ok hafif ağırlıkta ise(18-21 gr.)bunun yerine biraz daha ağır ok kullanılabilir.

-Çünkü hafif oklar bord üzerinde çok fazla seker ve düşebilirler.

-Ancak sık sık farklı ağırlıklara ait olan oklarla atış yapmamalıdır.Çünkü bu farklılık oklara alışmayı zorlaştırarak atış tekniğini ve başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

-Sivri uçları sabit olan(bütünleşik) oklar bord üzerinden fazlaca düşerken,uçları değiştirilebilen fiyat bakımından da pahallı olan oklar bu konuda büyük başarı elde etmektedir.(Düşmeleri aza indirme gibi.)

-Okların birbirlerine vurarak düşmemesi için,atılacak okların hedeflenen noktanın biraz sağına ve soluna veya biraz üstüne ve altına atılması gerekmektedir.

-Okun atıldıktan sonra bord üzerinden düşmesi an meselesi ise,sıradaki oku başka bir noktaya hedeflemek gerekmektedir.(Bordun sarsılarak diğer oku düşürmesi)

-Bordun üzerinden okların düşmesi bir dart sporcusunun moralini fazlasıyla bozabilmektedir.Moral bozulmaması için bir sonraki oku hedefe odaklanarak atmak esastır.

-Unutulmamalıdır ki en iyi dartçıların bile zaman zaman en kritik anlarda okları bord üzerinden düşebilmektedir.Bunun yarattığı psikolojik bozukluk ancak bir sonraki oka odaklanmaktır.


 
  - [ 29540 ziyaretçi ] -